ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE COMPETIȚII DE PESCUIT SPORTIV ȘI DEȚINĂTORILOR DE LOCAȚII DE PESCUIT SPORTIV

Federația Română de Pescuit Sportiv, aduce la cunoștința organizatorilor de manifestări sportive precum și deținătorilor de locații de pescuit sportiv, indiferent dacă activitățile sportive sunt de agrement, recreere sau competiționale, obligațiile ce le revin potrivit Legii.

1. În România pescuitul sportiv este recunoscut ca sport și intră sub incidența Codul CAEN 9319 – Alte activități sportive;

2. Codul CAEN 9319 se adresează sportivilor, arbitrilor, organizatorilor de evenimente sportive, ligilor sportive, autorităților de reglementare, etc.

3. Autoritatea de organizare, administrare, supraveghere și control pe ramura de sport pescuit sportiv, este Federația Română de Pescuit Sportiv.

4. Organizarea manifestărilor sportive de către orice persoană, se face cu respectarea Regulamentelor și Normelor emise în acest sens de către Federația Română de Pescuit Sportiv.

În acest sens, organizatorii de astfel de evenimente trebuie să îndeplinească următoarele prevederi:

1. Să fie autorizați pentru astfel de activități și să se încadreze  în categoriile menționate în Codul CAEN 9319 – Alte activități sportive;

2. Să elimine din regulamentele proprii denumirea de „Campionat”, această denumire fiind alocată doar competițiilor sportive oficiale;

3. Deținătorii locațiilor pe care se desfășoară aceste manifestări sportive trebuie să omologheze zonele de pescuit sportiv și să le înregistreze în Registrul bazelor sportive omologate din subordinea Ministerului Sportului, conform art. 78 alin. 3 din Legea nr. 69/2000, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sportului nr. 359/2022 și omologate de FRPS, conform criteriilor și condițiilor de omologare elaborate de aceasta în acest sens.

4. Arbitrajul se va face de către arbitri autorizați, conform art. 67 din Legea nr. 69/2000 și Normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Sportului , nr 438/2018, înregistrați la ANAF ca persoane cu activități independente și în baza documentelor fiscale, sub sancțiunea prevăzută de Codul fiscal pentru evaziune fiscală.

5. Este obligatorie asigurarea asistenței medicale pe toată durata evenimentului de pescuit sportiv.

Precizăm că nerespectarea acestor prevederi, constituie contravenție și se sancționează conform art. 87-89 din Legea sportului nr. 69/2000, iar dacă manifestarea sportivă se desfășoară pe apele publice este sancționată ca infracțiune conform art. 64 lit. a din OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*