REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

Art.1  Prezentul regulament are în vedere Ord. 117/2004 al MTS  și se stabileste la nivelul FRPS.
Clasificarea sportivilor de pescuit sportiv  din Romania urmărește :
– sa stimuleze participarea sistematica a pescarilor  sportivi  la competiții oficiale si ridicarea continuă a nivelului performantelor sportive;
– să contribuie la îmbunătățirea desfașurării procesului de pregătire sportivă;
– să stabilească un sistem unic de dobândire a categoriilor de clasificare sportivă si să organizeze evidența sportivilor după valoarea lor.
Art.2  Titlurile și categoriile de clasificare sunt :
a) maestru al sportului;
b) categoria sportiv de clasă internatională;
c) categoria I;
d) categoria a II-a;
e) categoria juniori I;
f) categoria juniori II.
Art.3  Titlul de maestru al sportului este titlul ce se acordă pe viață sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.4  Categoriile de clasificare : sportiv de clasă internatională, categoria I, a II-a, juniori se acorda sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.5  Categoriile sportive se acordă numai pe baza rezultatelor realizate in competitiile oficiale cu arbitrii calificați și care figurează in calendarul sportiv al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv si organele sale locale.
Art.6  Titlurile si insignele de maestru al sportului precum si categoria I de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. prin Comisia de competitii si clasificari sportive.
Categoria a II-a de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. sau de organele sale locale.
Art.7  Hotărârile de acordare a categoriilor de clasificare sportivă se dau anual prin proces-verbal de sedintă, de către organele federale. Fiecare sportiv clasificat primește si o insigna corespunzatoare categoriei de clasificare, înmânată de organul federal competent, care va trece și in carnetul de legitimare al sportivului categoria de clasificare obtinută.
Pentru maestri ai sportului se elibereaza si carnete de catre M.T.S.

Eliberarea insignelor se va face numai pe baza obtinerii categoriei de clasificare sportivă  în anul respectiv. Obținerea aceleiași categorii de clasificare in anii urmatori se trece in carnetul de legitimare, cu specificarea obtinerii, fără atribuirea unei noi insigne.
Art.8  Sportivii care poseda unul din titlurile sau categoriile sportive au dreptul :
a) de a participa la competitii de nivelul clasificarii sportive respective;
b) de prioritate in selectionarea pentru loturile republicane si locale de juniori, tineret sau seniori, precum si prioritate in selectionarea pentru taberele de juniori si tineret;
c) de a purta insigna categoriei respective de clasificare.
Art.9  Sportivii care poseda titluri sau categorii sportive au datoria :
a) de a participa activ la competiții pentru cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte, de a lupta cu dîrzenie pentru obținerea de rezultate sportive valoroase în competitiile interne și internationale;
b) de a-si ridica sistematic măiestria sportivăa;
c) de a fi exemplu in viata de toate zilele;
d) de a participa activ la miscarea sportivă și de a ajuta la initierea tinerilor in disciplina pescuit sportiv.
Art.10  Evidenta nominala a sportivilor purtatori de titluri, a celor de categoria I, se tine la F.R.P:S.
Evidenta nominală a sportivilor care au obtinut categoria a II-a seniori si juniori se ține de F.R.P.S. si organele sale locale.
Art.11  Comisiile judetene de pescuit sportiv ( organele locale ale F.R.P.S. ) vor comunica până la 20 decembrie al fiecărui an către F.R.P.S. :
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria a II-a în anul respectiv;
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria juniori.
Art.12  Federația Romana de Pescuit Sportiv va comunica comisiilor județene o data pe an, la începerea sezonului sportiv, tabele nominale ale sportivilor care au obtinut titlul de maestru al sportului, categoria sportivă de clasa internationala si categoria I de clasificare.
Art.13  Normele de clasificare sportiva sunt urmatoarele :
a) Maestru  sa indeplineasca una din cerintele de mai jos:
– Să fi făcut parte din echipa care a castigat de 4 ori consecutiv sau de 6 ori alternativ campionatul republican de seniori divizia A sau Cupa Romaniei participând efectiv la cel puțin 75% din jocuri.
b) Categoria I  sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Sa fi participat  de 2 ori in echipa României de seniori.
2. Sa fi făcut parte din echipele clasate pe locurile I-II in campionatul național divizia A, participând efectiv la 75% din jocuri.
3. Să fi făcut parte din echipa clasata pe locul I la Cupa Romaniei participand efectiv la 75% din jocuri.
c) Categoria a II-a sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Să fi făcut parte din echipele clasate pe locurile III-V in campionatul național  de seniori divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
2. Să fi facut parte din echipele calificate pentru turneul final al campionatelor naționale si ocupand locul III-IV, participand efectiv la 75% din jocuri.
3. Sa fi făacut parte din echipa clasata pe locul I-III la finalele campionatelor naționale  de juniori, participand la 75% din jocuri.
d) Categoria juniori ( de la 16 la 19 ani ) sa indeplineasca una din cerințele de mai jos :
1. Să fi participat efectiv in faza finală a campionatului național de juniori si sa ocupe locul I pentru a primi categoria I juniori.
2. Să fi făcut parte dintr-o echipă care a participat la etapa finală si a ocupat locul II-III pentru a primi categoria II juniori.

Art.14.(1). Prezentul regulament a fost aprobat in Adunarea Generală din data de …………… și intră  in vigoare din data de …………………

 

Speak Your Mind

*