Regulamentul privind statutul și transferul sportivilor

ART.1 Conform statutului Federației Romane de Pescuit Sportiv , sportivii membrilor F.R.P.S. pot fi numai cu statut de amatori, în conformitate și cu  prevederile CIPS.
Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea pescuitului sportiv , nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimate, ci doar contracte sportive de legitimare.

ART.  2 Legitimarea sportivilor amatori
a) Numai sportivii legitimati pot participa in competitiile oficiale ale FRPS.
b) Carnetele de legitimare se elibereaza numai acelor sportivi care fac parte din cluburi de pescuit sportiv  afiliate la F.R. P.S.
c) Legitimatiile sportive se elibereaza de FRPS, din registrul destinat acestora, pe baza unei cereri care trebuie sa cuprinda datele personale, clubul la care va fi legitimat, semnatura solicitantului, stampila si semnatura reprezentantului clubului, viza medicala aplicata pe cerere valabila 6 luni, 2 fotografii si plata taxei de legitimare. In cazul in care solicitantul este legitimat la alt club si face o a doua cerere in numele altui club si nu declara acest lucru, acesta va fi sanctionat conform Regulamentului Disciplinar.
d) Legitimatiile sportivilor ce participa in competitii de pescuit sportiv se vizeaza in fiecare an la cererea cluburilor sportive afiliate dupa obtinerea vizei medicale aplicate de cabinetele de medicina sportiva si cu plata taxei de viza anuala.
e) Dubla legitimare este interzisă.
f) Pot fi legitimati sportivi cu cetatenie straina numai daca fac dovada cu adresa oficiala din partea federatiei nationale respective ca ;
-nu activeaza la nici un club sportiv din tara sa. :
-a intrerupt activitatea de mai mult de un an de zile,
-federatia nationala este de acord (dezlegare) ca sportivul sa activeze la un club
din Romania.
g) La participarea in fiecare concurs, sportivii/antrenorii depun inainte de competitie la arbitrul șef  carnetele de legitimare cu vizele anuale si medicate la zi, carnete pe care le primesc inapoi la incheierea competitiei (in cazuri de abateri de la disciplina sportiva, carnetele se retin de arbitrul principal si se vor inainta Secretarului general);
ART . 3 Transferul.
a) Singurul for competent in aprobare si efectuarea tuturor transferarilor sportivilor este FRPS, cu respectarea prezentului regulament.
b) Transferarea unui sportiv legitimat de la un club la altul se poate face in orice perioada a anului dar cel putin cu 14 zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul are dreptul sa participe.Colegiul director aproba toate cererile de transfer.
c) Pentru faptul ca a solicitat transferul, sportivul in cauza nu poate fi suspendat de catre clubul  sportiv la care a fost legitimat pana la data solicitarii transferului.
d) Dosarul de transfer se depune la FRPS, cu cel putin 21 de zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul in cauza are dreptul sa participe, avand ca repere data inregistrarii sau data postei. Acest dosar trebuie sa cuprinda: cererea de transfer a sportivului, cu acordul scris al clubului unde doreste sa se transfere; acordul scris (dezlegarea) de la clubul sportiv de la care pleaca sportivul respectiv; legitimatia de sportiv; achitanta taxei de transfer de catre clubul la care se transfera sportivul.
e) In situatia in care sportivul solicita transferul in perioadele stabilite de FRPS, dar fara acordul scris al clubului de la care pleaca, FRPS va efectua transferarea cu drept de participare la competitiile interne numai dupa expirarea unei perioade de ‘carantina’ de 1 an de zile. Perioada de carantina se socoteste de la data depunerii cererii catre FRPS. In cazul de fata, sportivul va specifica in cererea de transfer acordul sau in legatura cu perioada de carantina. Sportivul in cauza poate participa la antrenamente si competitii internationale in aceasta perioada de carantina.
f) In afara perioadelor de transferari, se pot face transferuri cu sau fara acordul scris al clubului de la care pleaca sportivul in oricare perioada a anului dar in  urmatoarele situatii:
-intreruperea activitatii sportive competitionale pe o perioada de minimum 2 ani;
-terminarea stagiului de juniorat de catre sportivii legitimati la sectii de pescuit sportiv care functioneaza numai la nivelul de sportivi juniori.
g) In cazul existentei unor contracte incheiate intre sportivi si structurile sportive la care sunt legitimati, se vor respecta conditiile contractuale si dupa aceea se va efectua transferul solicitat de sportivul in cauza .
h) Sportivul care depune in perioadele de transfer stabilite de FRPS, doua sau mai multe cereri de transfer va fi sanctionat de Comisia de Disciplina a FRPS.
i) Pentru situatiile neprevazute in prezentul regulament, Biroul Federal al FRPS va analiza si hotari.
j) FRPS este obligata sa comunice in scris, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, rezultatul cererii de transfer.
k) Se mai pot transfera in orice perioada a anului, fara plata taxelor aferente si , fara dezlegare si accept din partea cluburilor, sportivii care isi infinteaza propriile cluburi si sunt in conducerea acestora , dovedind acest fapt cu actele de constituire a clubului.

Speak Your Mind

*